Tilbake til startsiden


Kjørboalleen gikk fra Kjørbo til Grindstua. Veien fortsatte videre til Kjørbotangen der Kjørbo hadde sin havnehage.

Alléen var meget vakker og var en berømt kjærlighetssti.

Alléen gikk opprinnelig der glassgaten gjennom Kommunegården går og videre Claud Monets allé.


Kilde:

Kulturminner i Sandvika. (2005). Bærum kommune. Kultur- og idrettsforvaltningen

 

 

 

 

 

 

  

Vi ser Kjørboalleen til venstre i bildet. Den brune streken viser at alleen fortsatt er synlig. Stiplet grønn strek viser at alleen ikke
er synlig. Kilde: Bærumskart

Kjørboalleen

Til høyre: Kjørboalleen mot Kjørbo. Sett fra nordvest.

Nedenfor: Kjørboalleen mot Kommunegården.
Sett fra sydøst.

Bildene er tatt i 2019.
Foto: Knut Erik Skarning