Tilbake til startsiden
Tilbake til startsiden

Kattås var en husmannsplass under Nordre Holo.
Plassen har samme navn som åsen bak. Trolig er Katt navnet på gaupe. Gaupa likte seg i det ville, bratte terrenget i Kattåsen.
Kattås var en forholdsvis stor husmannsplass.

Kattås og plassene omkring lå der seterveiene fra flere gårder møttes og forgrenet seg videre innover i marka. Området ble et slags senter. Vedlikehold av setrene ga arbeid til flere husmenn i sommerhalvåret.

I vinterkveldene lagde de kanskje sopelimer og annet husgeråd for salg. Området rundt Kattåsen heter Sopelimskroken.

I 1865 hadde Kattås 2 kyr og 3 sauer på fjøset. De sådde ½ tønne hvete, ¼ tønne rug, 1/8 tønne bygg og 1 tønne havre. De satte 2 tønner poteter.
I 1875 hadde de 1 ku, 1 kvige og 5 sauer.  De sådde 3/8 tønne bygg, 3/¤ tønne havre, og satte 2 tønner poteter.


Mer om husmannsvesenet: Se Rik på historie. Gå til s. 28.


Kilder:

Lokalhistoriewiki

Larsen, Jan Martin og Stenseng, Jon. (2001). Vestmarka. Seterliv og kølabrenning. Asker og Bærum historielag

Mohus, Arne. (1993). Husmannsplasser i Bærum Del 1. Bærum Bibliotek

Per Otto Borgen: Asker og Bærum leksikon (2006)

 

 

 

 

  

Se også Detaljkart
Der dette huset ligger i dag, lå husmannsplassen Kattås. Bildet er tatt i 2020.
Sett fra
syd. Foto: Knut Erik Skarning

Kattås

Over: Slik så det ut ved Kattås under andre verdenskrig (1940 - 1945). Vi ser kommunens vedstabler foran husene. Til høyre ser vi vedkapping.
Kilde:
Vestmark-kalenderen 1987 og 1991. Laget av Harald Kolstad