Tilbake til startsiden


Rønningen (Nyrønningen eller Nyrydningen) er et småbruk som ble skilt ut fra Horni og oppdyrket etter 1850. Det hadde opprinnelig 35 dekar (mål) dyrkingsjord og 50 dekar skog opp mot Ramsåsen.

I 1939 var bruket på 118 dekar, hvorav 80 dekar var skog. Besetningen var da 1 hest, 3 kyr, 1 kvige, 3 kalver, 3 okser, 1 purke og 4 smågris. Det ble dyrket hvete på 2 dekar, havre på 6 dekar og poteter på 3 dekar.

Familien som bor på gården I dag (2020) flyttet inn i 1998. De driver utleie av selskapslokaler på gården. På stedet er det hester, kaniner, sauer og katter. Dette er ikke en besøksgård, man bestiller opphold.

Da Hornigårdene begynte oppdyrking på Jordbrufeltet omkring år 1800, viste det seg at den nordligste delen hadde vært dyrket før. Den ble kalt Gamlerønningen. I et stort område videre nordover ligger det rydningsrøyser. Se Detaljkart


Mer om landbruk, gårdsutvikling, seterdrift og skogsdrift: Se Rik på historie. Gå til s. 23.


Kilder:

Lokalhistoriewiki

ronningen-gard.no

Facebook

Mohus, Arne. (1993). Husmannsplasser i Bærum Del 1. Bærum Bibliotek

Larsen, Jan Martin og Stenseng, Jon. (2000). Vestmarka. Veifar og vandring. Asker og Bærum historielag

 

 

 

 

  

Rønningen tilbyr å arrangere blant annet fester, julebord og kanefart.
Kilde: Plakat ved innkjøringen
Se også Detaljkart
Rønningen 2020. Sett fra øst.
Til høyre:
"Melkerampen" ved innkjøringen.
Foto: Knut Erik Skarning

Rønningen (Nyrydningen)

Høyonn på Rønningen på 1950-tallet.
Kilde:
Vestmark-kalenderen 1999. Laget av Harald Kolstad