Tilbake til startsiden

Solheim har adresse Butterudveien 36.

Solheim var et gårdsbruk under Nordre Stovi.
Her møttes Tanumveien og den gamle kirkeveien fra Jarengårdene.

Husmannsplassen Midtimellom (se Kart) og et areal på nordsiden, ialt ca. 55 dekar, ble kjøpt av Hans Larsen omkring 1895. Gården ble kalt Solheim. Hans Larsen var eier i 1903. Georg Larsen var eier av Solheim før og etter andre verdenskrig (1940 - 1945). Han solgte omkring 1950-årene det meste av jorden til Norske Hager, senere Mimi Halvorsens planteskole. Også husene og frukthagen ble senere solgt.

I 1985 eide forretningsmannen Jens P. Heyerdahl jr. området.

Husene er nå revet.


Mer om landbruk, gårdsutvikling, seterdrift og skogsdrift: Se Rik på historie. Gå til s. 23.


Kilder:

Per Otto Borgen: Asker og Bærum leksikon (2006)

Mohus, Arne. (1993). Husmannsplasser i Bærum Del 1. Bærum Bibliotek

Bærumskart

 

 

 

  

Dette stedet kalles Solheim i dag. Foto: Knut Erik Skarning
Her lå gårdsbruket Midtimellom. Foto: Knut Erik Skarning

Solheim og Midtimellom