Tilbake til startsiden

Røverkulåsen ligger nordvest for Risfjellkastet. Her ligger flere store gravrøyser. Man kan følge en sti oppover fra Risfjellkastet, og da vil man finne den første røysen til venstre for stien 100 meter før toppen. På toppen ligger tre røyser, to store på høyre side av stien og en mindre på venstre side. Det ligger også en røys på en egen kolle 150 meter mot vest. Alle haugene viser tydelige spor etter gravrøvere.

Navnet Røverkulåsen skal komme av at røvere fra Jarenområdet en gang tok med seg maten og budeia fra et bryllup. Men budeia var smart, hun strødde gryn fra lomma si hele veien der hun ble tatt med. Røverne ble derfor funnet på Røverkulåsen.

Røysene er det mest imponerende fortidsminne i Bærum. Det er fraktet 150 tonn stein fra et rasområde som heter Knallru 500 meter nordvest for området.

Røysene er ganske sikkert fra bronsealder (1700 fvt. - 500 fvt.).

Slike gravmonumenter viser at det på den tiden var et samfunn her med høvdinger som ble vist stor respekt.

Man tror det gikk en handelsvei forbi gravrøysene. Kanskje kunne gravhauger langs en slik vei beskytte de som reiste der, og de dødes ettermæle ville leve videre blant de veifarende. Dette kan være forklaringen på at gravene ble lagt oppe på en steinet ås, langt fra der folk bodde.
Fra åsen var det også godt utsyn til områdene ved fjorden der folk bodde, og på den måten kunne de døde holde kontakt med sine etterkommere.

Les mer om Røverkulåsen i artikkelen:
Persbråten, Erling: Et kultsted i forhistorisk tid i Bærum. Vest for byen 8 (Asker og Bærum historielag. Skrifter 1993 - 1997)

Andre fortidsminner
Ved å klikke på lenken nedenfor kommer man til et kart over hele Tanum- og Skuiområdet som man kan forstørre. Her kan man klikke på brune punkter. Når man klikker på et punkt, kommer det opp et stikkord for det som ligger på stedet. Dette stikkordet kan man så klikke på og se et mer detaljert kart og lese tekst. Slik kan man få informasjon om fortidsminner som ikke står som markører på hovedkartet.

Lenke til flere fortidsminner


Mer om den eldste historien i Bærum: Se Rik på historie. Gå til s. 4.


Kilder:

Larsen, Jan Martin og Stenseng, Jon. (2000). Vestmarka. Veifar og vandring. Asker og Bærum historielag

Kulturminnesøk

 

 

 

 

  

Kart som viser de fem gravrøyser på eller nær ved Røverkulåsen. Kilde: Skiforeningen

Røverkulåsen

Gravrøys 1
Skosliteren
Sti til Persbråtan
Risfjellkastet
Det står et bortgjemt skilt som viser vei ved Risfjellkastet
Gravrøys 2
Gravrøys 3
Gravrøys 4
Gravrøys 5
Nærbilde av gravrøys 5. Vi ser en stor forsenkning i røysen. Sett fra sydvest.
Gravrøys 1. Sett fra nord. Dette, og alle bildene nedenfor, er tatt av
Knut Erik Skarning i 2020.
Nærbilde av gravrøys 1. Det er en tydelig forsenkning i haugen. Sett fra vest.
Gravrøys 2. Her ser vi også den flotte utsikten fra åsen. Sett fra nord.
Nærbilde av gravrøys 2. Vi ser et stort åpent område inne i røysen. Sett fra nord.
Gravrøys 3. Sett fra syd.
Nærbilde av gravrøys 3. Vi ser to forsenkninger inne i røysen. Sett fra syd.
Gravrøys 4. Sett fra sydvest
Nærbilde av Gravrøys 4. Sett fra sydvest.
Gravrøys 5. Sett fra nord.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.