Tilbake til startsiden


Hagabråtan har adresse Ringeriksveien 256.

Hagabråtan ble skilt ut fra Nordre Skui.

I 1939 var Hagabråtan på 150 dekar (mål), hvorav 42 dekar var jordbruksareal og 100 dekar barskog på Jammerdalsåsen. Det ble dyrket 10 dekar hvete og 10 dekar havre, selv om gården på det tidspunkt ikke hadde dyr. I hagen var det 150 frukttrær og 23 bærbusker.

Gården hadde fiskerett i Isielven.

Anton Strand kjøpte Hagabråtan i 1905. Han kjøpte tømmer på rot og sagde til trelast ved flere sager rundt om i Bærum. På Hagabråtan anla han sagbruk med lokomobilsag, en mobill dampsag. Det var også høvleri på stedet. Strand Trelast (Anton Strand Trelast) ble etablert i 1907.

Strand Trelast opplevde en oppgangsperiode etter 1945, og ytterligere vekst i forbindelse med den økte boligbyggingen i Bærum fra 1960-tallet. Virksomheten dreide seg gradvis i retning av detaljhandel, og en egen jernvarehandel ble åpnet i 1975. Samme år sluttet selskapet å skjære tømmer. Da høvleriet ble stengt i 1985, ble Strand Trelast en ren handelsvirksomhet.

Selskapet ble medlem av Byggmakker-kjeden i 1992 og åpnet nytt stort byggevarehus i 1996. De store byggevarekjedene gjorde sitt inntog, og i 1999 ble driften av Byggmakker Strand Trelast solgt til Byggmakkers eierselskap Norgros AS, et heleid datterselskap av det finske handelskonsernet Kesko OY. Selskapet endret navn til Byggmakker Skui i 2003. Det er fortsatt navnet på bedriften (2020).


Mer om Industri i Bærum: Se Rik på historie. Gå til s. 54.


Kilder:

Lokalhistoriewiki (Om Skui)

Lokalhistoriewiki (Om Byggmakker)

byggmakker.no

Mohus, Arne. (1993). Husmannsplasser i Bærum Del 2. Bærum Bibliotek

 

 

 

 

  

Strand Trelast 1982. Vi ser Skuibakken bak. Sett fra nord. Kilde: Bærum bibliotek
Byggmakker 2020. Her lå tidligere Strand Trelast og sagen som hørte til. Sett fra øst.
Foto: Knut Erik Skarning

Hagabråtan, Strand Trelast og Byggmakker

Strand Trelast lå ved gården Hagabråtan som vi ser øverst i bildet. Sett fra øst.
Bildet er tatt i 1969. Kilde: Bærum bibliotek
Hagabråtan 1950. Vi ser Ringeriksveien øverst til høyre. Sett fra sydvest.
Kilde: Bærum bibliotek
Hagabråtan 2020. Sett fra øst. Foto: Knut Erik Skarning