Tilbake til startsiden

Hansebakken, også kalt Persbråtan, Pedersbraaten og Søndre Persbråten, var husmannsplass under Horni frem til 1930. Ifølge boka Vestmarka. Veifar og vandring kalles nå både veistykket og plassen Hansebakken. Her ligger også en gammel hulvei.

Plassen ble dyrket opp før 1850. Opprinnelig het plassen Pedersbraaten etter Peder Jansen som bygget den som husrom for kølabrennere og nybrottsmenn tidlig på 1800-tallet.
Navnet Hansebakken kommer av Hans som var pioner i omleggingen av det gamle oldtidsveifaret man kan se rester av sydøst for dagens vei.

Huset, som senere ble tatt i bruk av speidere, ble omkring 1990 restaurert av lokalbefolkningen og benyttet som grendehus for Urdsdalens befolkning.

I 1865 hadde plassen 4 sauer og noen lam. De sådde 1/8 tønne bygg og satte 2 tønner poteter.

Mer om husmannsvesenet: Se Rik på historie. Gå til s. 28.


Kilder:

Mohus, Arne. (1993). Husmannsplasser i Bærum Del 1. Bærum Bibliotek

Larsen, Jan Martin og Stenseng, Jon. (2000). Vestmarka. Veifar og vandring. Asker og Bærum historielag

Bærum bibliotek

Per Otto Borgen: Asker og Bærum leksikon (2006)

Informasjonsplakat på stedet

 

 

 

 

  

Hansebakken 1900. Sett fra nordvest. Kilde: Bærum bibliotek
Se også Detaljkart

Hansebakken (Persbråtan, Pedersbraaten og Søndre Persbråten)

Hansebakken 2020. Sett fra nord. Foto: Knut Erik Skarning
Husene på plassen.
Foto: Knut Erik Skarning
Hansebakken er også navnet på et bratt veistykke som går nordøstover fra husmannsplassen. Sett fra sydvest. Foto: Knut Erik Skarning.