Tilbake til startsiden

Solstad, tidligere Nordre Jammerdal, ligger i Jomarveien 21.

Flere bruk ligger på rekke og rad sydøst for Rustan. Det er Nordre Ullbråtan og Søndre Ullbråtan, Brynsbakken (Bakken), Solstad (Nordre Jammerdal), Mellom Jammerdal og Søndre Jammerdal. Antakelig ligger alle brukene på innmarken til én opprinnelig gård, Rustan, som ble ryddet i middelalderen.

Navnet Jammerdal er et nedsettende navn som kan komme av at plassen lå avsides, med bratt og tungvint vei opp fra Isielven.

I 1766 var gården en av de 16 husmannsplassene under Bjørum som da lå under Bærums Verk.

Johan Jensen overtok gården i 1949 og endret gårdsnavnet fra Nordre Jammerdal til Solstad. Veien opp til Solstad heter Jomarveien etter eiernes fornavn, Johan og Margit Jensen.

I 1865 hadde de på Solstad 2 hester, 3 kyr, 8 sauer og 3 griser. de sådde 1 tønne bygg, 3 tønner havre, og de satte 5 tønner poteter.

Gården med bebyggelse fra 1860-tallet er restaurert og ny hovedbygning er reist.

Det har i flere år vært drevet hesteoppdrett på gården.
Gården driver I dag (2020) Stall Solstad der man kan leie stallplass. De har plass til totalt 25 hester.
De har ryttere som satser aktivt på sprang, feltritt og dressur, samt hobby- og turryttere.


Mer om husmannsvesenet: Se Rik på historie. Gå til s. 28.


Kilder:

Lokalhistoriewiki

Larsen, Jan Martin og Stenseng, Jon. (2001). Vestmarka. Seterliv og kølabrenning. Asker og Bærum historielag

Per Otto Borgen: Asker og Bærum leksikon (2006)

Mohus, Arne. (1993). Husmannsplasser i Bærum Del 1. Bærum Bibliotek

Finn.no

 

 

  

Solstad 1969. Våningshuset er fra slutten av 1800-tallet. Det lave bryggerhuset vi ser til høyre, er erstattet av nytt bolighus vi ser på det øverste bildet. Kilde: Bærum bibliotek
Solstad 2020. Sett fra sydøst. Foto: Knut Erik Skarning

Solstad, tidligere Nordre Jammerdal

På Solstad har de oppstallet mange hester.
Foto: Knut Erik Skarning