Tilbake til startsiden


Flere bruk ligger på rekke og rad sydvest for Rustan. Det er Nordre Ullbråtan, Søndre Ullbråtan, Brynsbakken (Bakken), Solstad (tidligere Nordre Jammerdal), Mellom Jammerdal og Søndre Jammerdal. Antakelig ligger alle brukene på innmarken til én opprinnelig gård, Rustan, som ble ryddet i middelalderen.

Den opprinnelige gården Ullbråtan, også skrevet Ullbråten og Ulbraaten, lå omtrent der husene på Nordre Ullbråtan ligger i dag. Navnet Ullbråtan kommer av Ulvebråtan som gården tidligere ble kalt.

Ullbråtan er nevnt i dokumenter fra 1801 og kartfestet i 1825.
Ullbråten var et leilendingsbruk under Bærums Verk til 1939, da plassen ble skilt ut som to bruk, Nordre Ullbråtan og Søndre Ullbråtan (tidligere Lille Rustan). Brukerne ble da selveierbruk..

Søndre Ullbråtan var i 1939 på 332 dekar (mål), hvorav 57 dekar var jordbruksareal og 255 dekar barskog. De hadde 2 hester, 3 kalver, 1 kvige, 9 kyr, 4 sauer, 6 lam og 2 griser. De dyrket 2 dekar vårhvete, 10 dekar havre, 1 dekar grønnfôr og 1,5 dekar poteter. I hagen var det 7 frukttrær og 9 bærbusker.

I dag drives det tradisjonell gårdsdrift på Søndre Ullbråtan med sauer som beiter i Vestmarka.


For å se informasjon om hvilke arealer gården i dag eier, gårdsbygninger, gårds- og bruksnummer m.m., kan man klikke på denne lenken: norgeskart.no. Skriv gårdsnavnet i søkefeltet, og klikk på det riktige gårdsnavnet som dukker opp. Velg deretter
"SE EIENDOMSINFORMASJON". Huk av for "MARKER EIENDOM". Nå blir gårdens areal farget. Klikk også på "VIS MER INFORMASJON". Har man først norgeskartet oppe, kan man enkelt bare klikke på den gården/det stedet man ønsker informasjon om.

Mer om landbruk, gårdsutvikling, seterdrift og skogsdrift: Se Rik på historie. Gå til s. 23.


Kilder:

Lokalhistoriewiki

Larsen, Jan Martin og Stenseng, Jon. (2001). Vestmarka. Seterliv og kølabrenning. Asker og Bærum historielag

SEFRAK-registeret

 

 

 

 

 

  

Søndre Ullbråtan 1954. Sett fra sydøst Kilde: Bærum bibliotek
Se også Detaljkart
Søndre Ullbråtan 2017. Det hvite bolighuset er fra 1800-tallet. Sett fra syd.
Kilde: kart.1881

Søndre Ullbråtan

Søndre Ullbråtan 2020. Det har skjedd store endringer i bygningsmassen når vi sammenligner med bildet nedenfor. Sett fra sydøst. Foto: Knut Erik Skarning
Søndre Ullbråtan 1920. Hans Larsen Ullbråten holder tømmene. Kilde: Bærum bibliotek