Tilbake til startsiden

Bakken, også kalt Kjendsbakken og Kjærnsbakken, var en av de yngre husmannsplassene under Horni. Den lå i skråningen ved nordvestenden av Stovivannet.

Johan Hansen bodde med sin familie på Bakken i 1885. Han hadde 20 dager pliktarbeid på gården. De hadde 1 ku og 2 sauer. De sådde 1/8 tønne bygg, 1/8 tønne havre, og de satte
1 tønne poteter.

Husene på plassen ble revet omkring 1970, etter at kommunen hadde overtatt Horni.
Man kan finne tufter etter husene.


Mer om husmannsvesenet: Se Rik på historie. Gå til s. 28.

Kilde:

Mohus, Arne. (1993). Husmannsplasser i Bærum Del 1. Bærum Bibliotek.

 

 

 

  

 

 

 

  

Se også Detaljkart
Bakken 1897. Sett fra øst. Kilde: Harald Kolstads bildesamling

Bakken ved Stovivann

Bakken 1904. Fotografi av maleri av Thoralv Sundt-Ohlsen.
Kilde: Harald Kolstads bildesamling