Tilbake til startsiden

Plassen Holmen, også kalt Skuiholmen, ble skilt ut fra Tysland.

Da Ringeriksveien ble bygget over Tysland, ble det liggende et areal mellom veien og Isielven. Det ble en slags holme, og navnet på plassen her ble Holmen. Eiere av Holmen i 1886 var Jørgen Steen, Peter Øverland og Christian Ellefsen.

På Holmen satte Emil Hansen i 1899 opp en smie. Sønnene fortsatte som smeder.

Det var også hjulmakerverksted på Holmen.

Harald Kolstad har skrevet om alle smiene i området i artikkelen:
Kolstad, Harald. (2011). Smiene langs Ringeriksveien. Asker og Bærum historielags skrifter
nr. 51.
Her omtaler han følgende smier:
I Skui var det
smia ved Smestad Landhandleri, Jugehekksmia ved Strandsaga. Smia til Arne Tysland på Haugen, smia til Emil Hansen i Holmen som er omtalt her og Tyslandssmia. I Vøyenenga lå Økrismia, og litt syd for Vøyenenga lå Borkenholmsmia. Deretter kom Gråhamangsmia. De neste smiene langs veien mot Sandvika var tre smiene ved Jongsåsen: Kristian Arnesens smie, smed Martinsens smie og Harald Hansens smie.

Senere ble det industri (AS Bull) på Holmen.

Lengre nord, rett ovenfor Rutebilstasjonen, ligger en annen plass som også heter Skuiholmen. Se egen omtale.

Smedhølen
Smedhølen er en dam i elven rett bak Holmen. Dett var en populær badeplass


Kilder:

Mohus, Arne. (1993). Husmannsplasser i Bærum Del 1. Bærum Bibliotek

Lokalhistoriewiki

Bærum Elveforum. (2021). Opplevelser langs Isielva. (Folderen ligger på bibliotekene)

 

 

  

Skuiholmen Smie og Hjulmakerverksted. 1930. Kilde: Bærum bibliotek
Skuiholmen Smie og Hjulmakerverksted. 1930. Kilde: Bærum bibliotek

Holmen (Skuiholmen) og Smedhølen badeplass

Skuiholmen Smie og Hjulmakerverksted. 1930. Kilde: Bærum bibliotek
Slik ser det ut i dag (2020) der Holmen (Skuiholmen) lå. Sett fra syd.
Foto: Knut Erik Skarning
Smedhølen badeplass 2021. Sett fra syd. Foto: Knut Erik Skarning