Tilbake til startsiden

Flere bruk ligger på rekke og rad sydvest for Rustan. Det er Nordre Ullbråtan og Søndre Ullbråtan, Brynsbakken (Bakken), Solstad (Nordre Jammerdal), Mellom Jammerdal og Søndre Jammerdal. Antakelig ligger alle brukene på innmarken til én opprinnelig gård, Rustan, som ble ryddet i middelalderen.

Navnet Jammerdal er et nedsettende navn som kan komme av at plassen lå avsides, med bratt og tungvint vei opp fra Isielven.

Plassen Mellom Jammerdal ligger i Jomarveien 29. Den ble skilt ut fra Søndre Jammerdal som hørte til Skui.

I 1939 var bruket på 386 dekar (mål), hvorav 105 dekar var jordbruksareal og 240 dekar barskog. Småbrukeren Anton Arnesen hadde 1 hest, 3 kalver, 6 kyr og 2 svin. Han dyrket 0,5 dekar hvete, 9 dekar havre, 1,5 dekar poteter og 0,5 dekar fôrbete. I hagen var det 30 frukttrær og 18 bærbusker.

Bruket er delvis utparsellert til boliger.

Mange hyttetomter i skogkanten ble solgt fra dette småbruket.


Mer om landbruk, gårdsutvikling, seterdrift og skogsdrift: Se Rik på historie. Gå til s. 23.


Kilder:

Lokalhistoriewiki

Larsen, Jan Martin og Stenseng, Jon. (2000). Vestmarka. Veifar og vandring. Asker og Bærum historielag

Mohus, Arne. (1993). Husmannsplasser i Bærum Del 1. Bærum Bibliotek.

 

 

 

 

  

Mellom Jammerdal 2020. Til høyre på det øverste bildet, nede ved veien, ligger rester av en låve/uthus.
Sett fra sydøst. Foto: Knut Erik Skarning

Mellom Jammerdal