Tilbake til startsiden

Kirkebybakkene

Kirkebybakkene var tre hoppbakker (K 18, K 25 og K 34) ved Nedre Kirkeby. De ble drevet av Lommedalen Idrettslag. Kirkebybakkene var blant de bakkene i Bærum som var lengst i bruk.

Kjente hoppere som Narve Bonna og Birger Ruud har vært aktive her. Rune Velta startet sin karriere i Kirkebybakken.

Andre hoppbakker
På Bærums Verk var det blant annet hoppbakke ved Bårdsethaugen ved Gommerud og i Helsetåsen. Eplehaugløkkene er også nevnt.
Videre er det beskrevet en årlig tradisjon med hopprenn i Grindabakken, der både gamle og unge deltok, og med stort publikumsfremmøte. Kolsåsbakken må også nevnes.

I Lommedalen var det mange bakker. Yngve T. Vethe Ludvigsen har laget en oversikt over steder det har vært bakker:

- Hauglia (35 meter, brukt av Lommedalen Idrettslag, nedlagt 1940)
- Labakken (småbakke ved Nedre Haug)
- Øvre Trulsrudbakken (20 meter, mye brukt av skolen)
- Skolebakken (15 meter)
- Bjerkejordet (flere bakker, blant andre. Gubberennbakken. Bekkelagsrennet ble avholdt her) - Myrabakken (Trollmyrbakken ved Speidermyra og Gaukåsen)
- Norden (ca. 29 meter, nedlagt etter krigen)
- Rognlibakken (i Rognlia, sydvendt mot Kjaglia)
- Liabakken (30 meter ved Trillerud ovenfor Øvre Jonsrud, bygget 1945 - 1950, 3 bakker, brukt av Lommedalen Idrettslag)
- Sagåsbakken (10-15 meter, lokal guttebakke)
- Kølakleiva (25 meter ved Guribyenga, brukt av Narve Bonna)
- Kampebakken
(35 meter ved Kampen. flere nyttårshopprenn med Thorleif Haug. Thoralf Strømstad (Fossum) og Narve Bonna)
- Engabakken (25 meter på Byjordet ved Guribysaga)
- Gamle Volisbakken
- Kaldbakken/Kaldjordet (mellom By og Åmot)
- Trinsebakkene (20 meter ved Nedre Åmot)
- Myrseterbakken
- Johnsrudsagbakken
- Olavesbakken
- Puttebakken (kalt Putten, 30 meter, brukt av Lommedalen Idrettslag, nedlagt etter 1945)
- Hedersbakken (lokal treningsbakke)
- Elvebakken (Nedre Trulsrud)
- Motnansbakken (på Elvebakken)
- Oppfinner'n (lokal guttebakke på Hellerud)
- Engabakken
- Døvebakken (ca. 35 meter, renn på 1930-tallet, nedlagt etter 1945)
- Gamlevollsbakken (ca. 25. meter ved Vensåssetra)
- Svinesundbakken (i Trulsrudmarka)
- Brattbakken (ca. 20 meter, ved Guribysaga, i bruk 1917 - 1924)
- Hengoppen (syd i Lommedalen/Bærums Verk, i bruk 1917 - 1924)
-
Vensåsbakken


Kilde:

Lokalhistoriewiki

Bakken, Thor Chr. (red). (2008). Budstikkas store Asker og Bærum-leksikon. Kunnskapsforlaget

Bærums Verk, i går, i dag, i morgen. Bærums Verk IF

Yngve T. Vethe Ludvigsen. Lommedalen Idrettslag

Christensen, Jan (redaktør). (1996). Idrettsglede gjennom 100 år. Bærums Verk idrettsforening

 

Se også detaljkart
Kirkebybakken 2017. Sett fra øst. Det var opprinnelig tre bakker her.
Foto: Knut Erik Skarning